HVORDAN VIRKER DET?

Lakselus i larvestadiet er avhengig av å finne seg en vertsfisk for å overleve. I dette tilfelle er verten laksen. Men hvordan klarer den lille lusa å finne frem?

Lakselusa har spesialisert seg på å finne laks over mange tusen år. Den benytter seg av noen hjelpemidler for å finne frem. Disse hjelpemidlene er blant annet lys og lukt av lakseslim. Dette har vi utnyttet og forsterket i våre feller.

Metoden er forsket på i over 20 år og er sammensatt av en kombinasjon av lys, lukt og lokale bevegelser i vannet som tiltrekker seg lakselus i kopepodittfasen. På denne måten kan Blue Lice tiltrekke seg og redusere mengden larver før de fester seg på vertsfisken.

Metoden har potensiale til å hjelpe og holde lakselusnivået nede og øke kontrollen over lusenivået på oppdrettsanlegget. Vår løsning kan benyttes i kombinasjon med prediksjonsmodeller på lakselus for en tryggere forståelse av fremtidige lakseluspåslag på oppdrettsanlegget.

“Legg inn bilde/animasjon som viser hva som skjer”