FRA BEHANDLING TIL FOREBYGGING

received_10155668590906508.jpeg
 

BESKYTTER MOT LAKSELUS

Vi fanger lakselus i larvestadiet før den setter seg på laksen. Dette vil føre til færre påslag og et redusert behov for behandling. Ved å utnytte lakselusens naturlige instinkt forebygger vi lakselus uten å påvirke verken fisken eller økosystemet.

GIR ØKT FORSTÅELSE

Vi gir oppdretteren verdifull forståelse av lakselus i fasene før den er synlig på laksen. Dette bidrar til bedre lusekontroll og i kombinasjon med andre tiltak vil man holde lusenivået under myndighetskravene.

BIDRAR TIL BÆREKRAFT

Blue Lice ønsker å spille på lag med naturen. Derfor har vi fokus på bærekraft i alle ledd. En grunnleggende betingelse for å sikre og styrke produksjonen av mat fra havet, er god forvaltning av ressurser og miljø - Dette vil Blue Lice bidra til.

 
 
 
 
 
 
 

HVORFOR VIRKER DET?

Lakselus i larvestadiet er avhengig av å finne seg en vertsfisk for å overleve. I dette tilfelle er verten laksen. Men hvordan klarer den lille lusa å finne frem?

Lakselusa har spesialisert seg på å finne laks over mange tusen år. Den benytter seg av noen hjelpemidler for å finne frem. Disse hjelpemidlene er blant annet lys og lukt av lakseslim. Dette har vi utnyttet og forsterket i våre feller.

Metoden er forsket på i over 20 år og er sammensatt av en kombinasjon av lys, lukt og lokale bevegelser i vannet som tiltrekker seg lakselus i kopepodittfasen. På denne måten kan fellene tiltrekke seg og redusere mengden larver før de fester seg på vertsfisken.

Metoden har potensiale til å hjelpe og holde lakselusnivået nede og øke kontrollen over lusenivået på oppdrettsanlegget. Vår løsning kan benyttes i kombinasjon med prediksjonsmodeller på lakselus for en tryggere forståelse av fremtidige lakseluspåslag på oppdrettsanlegget.

 
 
Færre behandlinger gir laks med bedre kvalitet og øker produksjonen

Færre behandlinger gir laks med bedre kvalitet og øker produksjonen

God lusekontroll gir større forutsigbarhet og lavere kostnader

God lusekontroll gir større forutsigbarhet og lavere kostnader

Med en forebyggende løsning unngår du kostbar håndtering og får mer tid til verdiskapning

Med en forebyggende løsning unngår du kostbar håndtering og får mer tid til verdiskapning

 

VÅR HISTORIE

 
 
BlueLice_at_work.jpg

PROTOTYPE 2017

I februar 2017 møttes gründerne i gründerprogrammet “Morgendagens havbruk” i regi av X2 Labs i Stavanger. Programmet la til rette for å finne nye innovative løsninger på utfordringer i oppdrettsnæringen.

Beinhard jobbing i 4 uker resulterte i bygging og testing av første prototype med lovende resultat. Dette førte til stiftelsen av Blue Lice i april 2017.


PILOTTEST 2017

I august 2017 sikret Blue Lice sin første investering gjennom englenettverket Ekko Invest. Disse midlene ble brukt til å realisere planene om en større pilottest av lakselusfellene.

Vi fikk midler gjennom Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), et samarbeid med Bremnes Seashore og Norsk Institutt for naturforskning (NINA) til å gjennomføre test i desember 2017. Testen ble gjennomført over bare fire dager, noe som resulterte i et for lite datagrunnlag til å kunne konkludere virkningen av metoden.

I oktober 2017 vant vi Petter Stordalens “Strawberrymillion” som sikret mer finansiering til videre testing av løsningen.

KSOpåAnlegget.jpg

slettavikneset 2.jpg

FULLSKALATEST 2018

Etter videre utvikling var vi i mai 2018 klare til å starte en lengre fullskalatest for å bevise metoden. Blue Lice fikk innvilget midler fra Innovasjon Norges miljøteknologiordning til gjennomføringen. Samarbeidet med Bremnes Seashore ble videreført også i denne testen.

Fullskalatesten ble gjennomført over åtte måneder. I Q1 2019 kunne vi etter grundig analyse av de innhentede dataene konkludere med at metoden virker. Vi jobber nå med optimalisering og er på jakt etter smarbeidspartner/pilotkunder.

TEAM

 
 
Foto: Charlotte Wiig

Foto: Charlotte Wiig

 

Karoline Sjødal Olsen

Co-FOUNDER & CEO

+ 47 922 53 542
karoline@bluelice.no

 
 
 
 
 
 
 

Lars-Kristian Opstad

Co-FOUNDER & coo

+47 979 70 080
larskristian@bluelice.no

IMG_20180423_205706.jpg
 
 
 
Profilbilde Gry.jpg
 

Gry Løkke

Co-FOUNDER & CTO

+47 977 09 869
gry@bluelice.no

 
 
 
 
 

Steffen Klemetsen Jakobsen

Customer Insight Analyst

+47 98408081
steffen@bluelice.no

Steffen Klemetsen Jakobsen Customer Insight Analyst.png
 

STYRET I BLUE LICE

 
 

I NYHETSBILDET

 
 
 
 

UTMERKELSER & NOMINASJONER

 
Strawberry.jpg

Vinner av Strawberrymillionen 2017

badges_national_winners_NSA_norway.png

Årets nykommer

nor-shipping.png

Finalist Young Entrepreneur 2019 Nor-Shipping

finalists_o6xyg1.jpeg

Nutreco Feed Tech Challenge

logo-2.png

Finalist Seafood Innovation Award

H2020-Seal-of-Excellence-2-1024x641.png

Seal of Excellence

female entrepreneur-2.jpg

Finalist

SHE future.jpg

Vinner 2017

 
aqua_london.png

Innovation Showcase Finalist 2017

ocean2017.png

Finalist

PARTNERE

 
 

Ønsker du å bidra til morgendagens løsning mot lakselus?

Kontakt oss

 
desembermorgen.jpg
 

VÅRE LOKASJONER

 

FOMO
Grenseveien 21,
4213 Sandnes

 
 

StartupLab Oslo
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo