FRA BEHANDLING TIL FOREBYGGING

received_10155668590906508.jpeg
 

BESKYTTER MOT LAKSELUS

Vi fanger lakselus i larvestadiet før den setter seg på laksen. Dette vil føre til færre påslag og et redusert behov for behandling. Ved å utnytte lakselusens naturlige instinkt forebygger vi lakselus uten å påvirke verken fisken eller økosystemet.

GIR ØKT FORSTÅELSE

Vi gir oppdretteren verdifull forståelse av lakselus i fasene før den er synlig på laksen. Dette bidrar til bedre lusekontroll og i kombinasjon med andre tiltak vil man holde lusenivået under myndighetskravene.

BIDRAR TIL BÆREKRAFT

Blue Lice ønsker å spille på lag med naturen. Derfor har vi fokus på bærekraft i alle ledd. En grunnleggende betingelse for å sikre og styrke produksjonen av mat fra havet, er god forvaltning av ressurser og miljø - Dette vil Blue Lice bidra til.

 
 
 
 
 
 
 

HVORFOR VIRKER DET?

Lakselus i larvestadiet er avhengig av å finne seg en vertsfisk for å overleve. I dette tilfelle er verten laksen. Men hvordan klarer den lille lusa å finne frem?

Lakselusa har spesialisert seg på å finne laks over mange tusen år. Den benytter seg av noen hjelpemidler for å finne frem. Disse hjelpemidlene er blant annet lys og lukt av lakseslim. Dette har vi utnyttet og forsterket i våre feller.

Metoden er forsket på i over 20 år og er sammensatt av en kombinasjon av lys, lukt og lokale bevegelser i vannet som tiltrekker seg lakselus i kopepodittfasen. På denne måten kan fellene tiltrekke seg og redusere mengden larver før de fester seg på vertsfisken.

Metoden har potensiale til å hjelpe og holde lakselusnivået nede og øke kontrollen over lusenivået på oppdrettsanlegget. Vår løsning kan benyttes i kombinasjon med prediksjonsmodeller på lakselus for en tryggere forståelse av fremtidige lakseluspåslag på oppdrettsanlegget.

 
 

Færre behandlinger gir laks med bedre kvalitet og øker produksjonen

simon-migaj-551136-unsplash.jpg

God lusekontroll gir større forutsigbarhet og lavere kostnader

Skjermbilde 2019-05-08 kl. 15.53.25.png

Med en forebyggende løsning unngår du kostbar håndtering og får mer tid til verdiskapning

 

VÅR HISTORIE

 
 
BlueLice_at_work.jpg

PROTOTYPE 2017

I februar 2017 møttes gründerne i gründerprogrammet “Morgendagens havbruk” i regi av X2 Labs i Stavanger. Programmet la til rette for å finne nye innovative løsninger på utfordringer i oppdrettsnæringen.

Beinhard jobbing i 4 uker resulterte i bygging og testing av første prototype med lovende resultat. Dette førte til stiftelsen av Blue Lice i april 2017.


PILOTTEST 2017

I august 2017 sikret Blue Lice sin første investering gjennom englenettverket Ekko Invest. Disse midlene ble brukt til å realisere planene om en større pilottest av lakselusfellene.

Vi fikk midler gjennom Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), et samarbeid med Bremnes Seashore og Norsk Institutt for naturforskning (NINA) til å gjennomføre test i desember 2017. Testen ble gjennomført over bare fire dager, noe som resulterte i et for lite datagrunnlag til å kunne konkludere virkningen av metoden.

I oktober 2017 vant vi Petter Stordalens “Strawberrymillion” som sikret mer finansiering til videre testing av løsningen.

KSOpåAnlegget.jpg

slettavikneset 2.jpg

FULLSKALATEST 2018

Etter videre utvikling var vi i mai 2018 klare til å starte en lengre fullskalatest for å bevise metoden. Blue Lice fikk innvilget midler fra Innovasjon Norges miljøteknologiordning til gjennomføringen. Samarbeidet med Bremnes Seashore ble videreført også i denne testen.

Fullskalatesten ble gjennomført over åtte måneder. I Q1 2019 kunne vi etter grundig analyse av de innhentede dataene konkludere med at metoden virker. Vi jobber nå med optimalisering og er på jakt etter smarbeidspartner/pilotkunder.

TEAM

 
 
Foto: Charlotte Wiig

Foto: Charlotte Wiig

 

Karoline Sjødal Olsen

Co-FOUNDER & CEO

+ 47 922 53 532
karoline@bluelice.no

 
 
 
 
 
 

Lars-Kristian Opstad

Co-FOUNDER & coo

+47 979 70 080
larskristian@bluelice.no

IMG_20180423_205706.jpg
 
 
 
Profilbilde Gry.jpg
 

Gry Løkke

Co-FOUNDER & CTO

+47 977 09 869
gry@bluelice.no

 
 
 
 

STYRET I BLUE LICE

 
 

I NYHETSBILDET

 
 
 
 

UTMERKELSER & NOMINASJONER

 
Strawberry.jpg

Vinner av Strawberrymillionen 2017

badges_national_winners_NSA_norway.png

Årets nykommer

nor-shipping.png

Finalist Young Entrepreneur 2019 Nor-Shipping

finalists_o6xyg1.jpeg

Nutreco Feed Tech Challenge

logo-2.png

Finalist Seafood Innovation Award

H2020-Seal-of-Excellence-2-1024x641.png

Seal of Excellence

female entrepreneur-2.jpg

Finalist

SHE future.jpg

Vinner 2017

 
aqua_london.png

Innovation Showcase Finalist 2017

ocean2017.png

Finalist

PARTNERE

 
 

Ønsker du å bidra til morgendagens løsning mot lakselus?

Kontakt oss

 
desembermorgen.jpg